شرکت مدیران خودرو در راستای ارتقا خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی در گروه مشتریان، امکان دریافت نوبت نمایندگی های مجاز به صورت اینترنتی را فراهم کرده است.
به منظور درخواست نوبت گزینه ی نخست را انتخاب نمایید. به منظور لغو رزرو انجام شده، گزینه ی دوم و به منظور مشاهده ی اطلاعات مربوط به رزرو انجام شده، گزینه ی آخر را انتخاب نمایید.

خدمات شماره تلفن رزرو: 47651 – عدد 1