معرفی خدمات پس از فروش
شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو (سهامی خاص) درسال 1383، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است.
در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین قطعات یدکی اصلی و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های مجاز و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات خودرویی، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد.

دانستنیها
تمیز نمودن مداوم نقاط غیرقابل رویت خودرو مثل زیر گلگیرها تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند.
خشک نمودن سریع قسمتهای خودرو در صورت نشت آب، مخصوصا صندوق عقب و قسمتهای داخلی
محکم نمودن قسمتهای مختلف متصل به خودرو، در صورت شل شدن و ایجاد لرزش و سر و صدا
تنظیم مداوم درها و راحت باز و بسته شدن آنها که باعث سالم ماندن ستونهای خودرو میشود.
روغن کاری مداوم لولای مختلف خودرو، قفل درپوش موتور و صندوق عقب
محکم نمودن اتصالات موتور بر روی شاسی خودرو خصوصا دسته موتور
کشیدن ترمزدستی قبل از شروع به کار بر روی موتور روشن و مسدود نمودن محرک خودرو با موانعی جلوی چرخها


Contact form
نام
ایمیل
تلفن
توضیحات